Προώθηση της εκπαίδευσης της παγκόσμιας πολιτότητας στα σχολεία

«Η Εκπαίδευση Παγκόσμιας Πολιτότητας (GCED) στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών όλων των ηλικιών ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν ενεργούς ρόλους, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οικοδόμηση πιο ειρηνικών, ανεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς, και ασφαλών κοινωνιών»,
UNESCO

Το POLITEIA είναι ένα έργο Erasmus + που στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος στην παροχή παγκόσμιας εκπαίδευσης πολιτότητας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών για την προώθηση και ενσωμάτωση της παγκόσμιας πολιτότηας στη διδασκαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στη Σλοβενία και στην Κύπρο.

Το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καινοτόμο, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς για να τους επιτρέψει να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότητα θέματα παγκόσμιας πολιτότητας στην τάξη, να ενσωματώσουν τα θέματα και τις αξίες στο μάθημα της πολιτότητας ή σε όλα τα προγράμματα σπουδών και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την παγκόσμια πολιτότητα.

Πώς θα επιτύχει η ΠΟΛITEIA
τον στόχο της;

Συνεργάτες έργου

CANARY WHARF CONSULTING

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Canary Wharf Consulting είναι μια βρετανική εταιρεία συμβούλων, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

KMOP - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

KMOP – Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα.

INOVA+

Πορτογαλία

Η INOVA+ είναι η κορυφαία πορτογαλική εταιρεία για την προώθηση και διαχείριση διεθνών έργων στον τομέα της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

HUMANITAS – CENTRE FOR GLOBAL LEARNING AND COOPERATION

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Η Humanitas είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000. Είμαστε ο κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (GE) στη Σλοβενία.

CARDET

ΚΥΠΡΟΣ

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση.

CANARY WHARF CONSULTING, Ηνωμενο Βασιλειο

Η Canary Wharf Consulting είναι μια βρετανική εταιρεία συμβούλων, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει ένα σημαντικό ιστορικό επιτυχημένων έργων και συνεργασιών υψηλού αντίκτυπου, προσθέτοντας αξία σε εταιρείες, οργανισμούς και κυβερνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, η CWC σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στο ισχύον χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των πελατών. Η CWC προσφέρει υπηρεσίες στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στη διεθνή ανάπτυξη, στη διαβούλευση, στο μάρκετινγκ και στην προώθηση των επιχειρήσεων, στις υπηρεσίες πληροφορικής και στη διαδικτυακή προώθηση επιχειρήσεων. Άλλοι κύριοι τομείς της δραστηριότητας της CWC περιλαμβάνουν την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού, την εκπαίδευση και κατάρτιση VET, τα ανθρώπινα δικαιώματα,, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών, την οικονομική διαχείριση, την αποκέντρωση και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

KMOΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Ελλαδα

KMOP – Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, στην Ελλάδα, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η εξειδίκευση του KMOP σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας.

Ο KMOP είναι ο συντονιστής του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων και έχει δημιουργήσει μια συνεχή επιτυχημένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νέων Δια βίου Εκπαίδευσης. Επιπλέον, το KMOP ασχολείται από καιρό με την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης, μη τυπικής μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων για κοινωνικά ευάλωτα άτομα.

INOVA +, Πορτογαλiα

Η INOVA + είναι η κορυφαία πορτογαλική εταιρεία για την προώθηση και διαχείριση διεθνών έργων στον τομέα της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.. Η αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει τις γνώσεις, τη διαχειριστική ικανότητα και την τεχνική και οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εξασφάλιση επιτυχημένων έργων καινοτομίας στους πελάτες της.

Οι σύμβουλοί μας είναι σίγουροι και προσφέρουν αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις στους ακόλουθους τομείς: Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Διαχείριση & Καινοτομία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Διεθνοποίηση, Επιστημονική Τεχνολογία, Ενσωμάτωση Λύσεων ΤΠΕ, Ενεργός Γήρανση, Μεταφορές, Αεροναυτική, Υγεία, Δημόσιες Συμβάσεις, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνεργασία τρίτων χωρών.

Είναι μια πολύτιμη και πολύ έμπειρη πιστοποιημένη μονάδα κατάρτισης (Mentortec), η οποία παρέχει τη στρατηγική υποστήριξη στο INOVA + στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, διασφαλίζει την ικανότητα αντιμετώπισης συγκεκριμένων προκλήσεων σε αυτούς τους τομείς σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι κύριες ικανότητες της Mentortec περιλαμβάνουν: αξιολόγηση αναγκών και ασυμφωνία δεξιοτήτων, σχεδιασμό και ανάπτυξη λύσεων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων προφίλ ικανοτήτων, εκπαιδευτικών μαθημάτων, εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση και αξιολόγηση μαθημάτων.

HUMANITAS - ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Σλοβενiα

Η Humanitas είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000. Είμαστε ο κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (GE) στη Σλοβενία. Προωθώντας την ανοχή, την ευθύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να δεσμευτούν για μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Πραγματοποιούμε εργαστήρια GE σε σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα νεολαίας και άλλα μη τυπικά περιβάλλοντα, οργανώνουμε εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές, εθνικά συνέδρια GE και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση για παγκόσμια θέματα. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό, το οποίο διατίθεται στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη μας «House of Worlds». Το 2018, ξεκινήσαμε μια «Λέσχη Εκπαιδευτικών για Παγκόσμια Εκπαίδευση», έναν χώρο για τους Σλοβένους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν παγκόσμια ζητήματα, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Το πρόγραμμα συνεργασίας μας με τις τοπικές κοινότητες έχει τη βάση του στη Γκάνα, τη Μπουρκίνα Φάσο και την Κένυα και προσφέρει υποστήριξη σε παιδιά από κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες, υποστηρίζοντάς τα σε επίσημα και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα και σε βιώσιμα τοπικά προγράμματα (π.χ. βιβλιοθήκη, κέντρο νεολαίας , ένα βιολογικό κοινοτικό κήπο και εκπαιδευτικά προγράμματα για τεχνίτες). Εκτός αυτού, η Humanitas είναι ένας από τους ιδρυτές του πρώτου  κέντρου για δίκαιο εμπόριο στη Σλοβενία.

CARDET, Κyπρος

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμματισμού στην εκπαίδευση και την VET, την υποστήριξη των νέων, τη μάθηση ενηλίκων, τους αλφαβητισμούς, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να εφαρμόζουμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε έργα σε διάφορα πλαίσια.