“POLITEIA” Spodbujanje globalnega državljanstva v šolah

POLITEIA je projekt programa Erasmus+, katerega cilj je odpraviti vrzel pri zagotavljanju izobraževanja o globalnem državljanstvu v srednjih šolah in pomagati učiteljem pri spodbujanju in vključevanju tematik globalnega državljanstva v pouk. V tem okviru želi projekt oblikovati inovativen, učiteljem prilagojen tečaj usposabljanja, ki jim bo omogočil, da bodo vprašanja globalnega državljanstva samozavestno vpeljali v pouk, teme in vrednote globalnega državljanstva pa vključili v državljansko vzgojo ali v druge učne načrte ter na ta način pri učencih in učenkah vzbudili zanimanje za globalno državljanstvo.

Zaključna konferenca

Ob zaključku projekta je 17. junija 2022 v Bruslju potekala zaključna konferenca, na kateri je sodelovalo 33 udeležencev in udeleženk.

Cilj projekta je izboljšati kompetence učiteljev in učiteljic za razumevanje in vključevanje globalnega državljanstva v pouk, okrepiti uporabo inovativnih metod, orodij in virov za naslavljanje tematik globalnega državljanstva v šolah ter spodbujati njegovo vključevanje v učne načrte. Projektna skupina je v ta namen pripravila “Gradiva, orodja in vire za poučevanje globalnega državljanstva”, ki so bili predstavljeni na zaključni konferenci.

Na začetku projekta je ekipa ” POLITEIA ” razvila kratek tečaj globalnega državljanstva, ki smo ga pilotno izvajali v vseh partnerskih državah in je na voljo v angleščini, grščini, portugalščini in slovenščini.

Po pilotnem preizkušanju tečaja smo pripravili priročnik z naslednjimi vsebinami:

– Smernice za izvajalce in izvajalke;

– Zbirka orodij, ki lahko učiteljem in učiteljicam pomaga pri razlagi konceptov globalnega državljanstva učencem in učenkam;

Spletna platforma.

Projektna skupina je vzpostavila posebno platformo ter kratek tečaj o globalnem državljanstvu za učitelje in učiteljice; do zdaj se je tečaja udeležilo že več kot 100 izobraževalcev in izobraževalk.

Če želite izvedeti več o globalnem državljanstvu in o tem, kako ga uspešno vključiti v pouk, obiščite spletno platformo na tej povezavi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *