Priporočila za promocijo izobraževanja o globalnem državljanstvu in doseganje CTR 4.7

Namen projekta “POLITEIA” je spodbujati vključevanje izobraževanja o globalnem državljanstvu v programe evropskih šol na način, da bodo teme, povezane z globalnimi izzivi, predstavljene na primeren in vključujoč način tako učiteljem in učiteljicam kot tudi učencem in učenkam, ter hkrati prispevati k razvoju konkretnih izobraževalnih poti za globalno državljansko vzgojo.

Projektna skupina programa Erasmus+ je v ta namen pripravila dokument s političnimi priporočili, s katerimi bi lahko prispevali k doseganju CTR 4.7, ki je namenjen vključujočemu in pravičnemu dostopu do kakovostnega vseživljenjskega učenja za vse.

Večina izobraževalcev in izobraževalk je izrazila zanimanje in razumevanje globalnega državljanstva kot ključno in pomembno temo za učence in učenke. Vendar pa morajo imeti učitelji in učiteljice možnost pridobiti potrebno znanje in veščine, da bodo lahko teme globalnega državljanstva primerno vnašali v poučevanje. Obstaja veliko različnih pedagoških pristopov in učnih metod, ki jih lahko učitelji in učiteljice vključijo v poučevanje o globalnem državljanstvu, kot so na primer aktivnosti z igranjem vlog, razprave ali skupinski projekti, ki temeljijo na reševanju problemov. Inovativni načini bodo učencem in učenkam omogočili pridobivanje znanja na drugačen način ter povečali njihovo zanimanje, sodelovanje in vključenost pri pouku. Pri tem je treba vzeti v ozir tudi dejstvo, da imajo učitelji in učiteljice različne ravni znanja in izkušenj s poučevanjem globalnega državljanstva.

Preko te povezave si lahko prenesete dokument s priporočili ter najdete koristne napotke za uspešno vključevanje tematik globalnega državljanstva v pouk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *