Spodbujanje globalnega
učenja v šolah

Kaj je globalno državljanstvo?

Svet, v katerem živimo, postaja vsak dan bolj globaliziran in medsebojno povezan. Globalno državljanstvo ni le jezikovna skovanka, temveč je način razmišljanja in delovanja. Nanaša se na naše skupne človeške izkušnje, vrednote in odgovornosti ter potrjuje, da so naša življenja in dobro počutje – ne glede na to, od kod prihajamo in kje živimo – dejansko soodvisni.

POLITEIA je projekt evropskega programa Erasmus+, ki poteka v Veliki Britaniji, Grčiji, Sloveniji, na Portugalskem in Cipru. Namenjen je odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega učenja v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljem in učiteljicam pri spodbujanju in vključevanju globalnega učenja v njihovo delo.

V okviru projekta bomo razvili inovativni program usposabljanja, ki bo učiteljem in učiteljicam omogočil bolj samozavestno naslavljati globalne izzive v razredu in vključevati teme in metode globalnega učenja v pripravo učnih ur ter spodbuditi zavzetost učencev in učenk za globalno državljanstvo.

Kako bomo dosegli zastavljene cilje?

Projektni Partnerji

CANARY WHARF CONSULTING

Velika Britanija

Canary Wharf Consulting je britansko svetovalno podjetje, ki nudi storitve tako strankam v javnem kot v zasebnem sektorju.

KMOP – SOCIAL ACTION & INNOVATION CENTRE

Grčija

KMOP je neprofitna organizacija s sedežem v Atenah v Grčiji z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju trajnostnega razvoja, družbene rasti, zaščite človekovih pravic, socialne vključenosti in raziskovanja politik.

INOVA+

Portugalska

INOVA+ je vodilno portugalsko podjetje na področju promocije in vodenja mednarodnih projektov v polju inovacij, izobraževanja, usposabljanja in RTD.

DRUŠTVO HUMANITAS – CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE

Slovenija

Društvo Humanitas je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2000. Humanitas je vodilna organizacija na področju globalnega učenja v Sloveniji.

CARDET

Ciper

CARDET je eno izmed vodilnih raziskovalnih in razvojnih središč v sredozemski regiji z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju načrtovanja in izvajanja projektov, krepitve zmogljivosti in e-učenja.

CANARY WHARF CONSULTING, Velika Britanija

Canary Wharf Consulting je britansko svetovalno podjetje, ki nudi storitve tako strankam v javnem kot v zasebnem sektorju. Od svoje ustanovitve je podjetje sodelovalo pri številnih uspešnih projektih in partnerstvih s podjetji, organizacijami ter vladnimi institucijami in agencijam doma in v tujini. Da bi omogočili zagotavljanje visokokakovostnih storitev in storitev z dodano vrednostjo, ponujajo inovativne rešitve, ki so prilagojene finančnim zmožnostim in potrebam posameznih strank. Ponujajo storitve na področju poslovnega razvoja, mednarodnega razvoja, svetovanja, trženja, promocije, informacijskih storitev in spletne promocije. Delujejo tudi na drugih področjih, kot so zaposljivost in razvoj delovnih mest, izobraževanje, poklicno usposabljanje, človekove pravice in preprečevanje trgovanja z ljudmi, enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola, razvoj socialnih storitev, finančno vodenje ter decentralizacija in privatizacija javnih storitev. Več informacij:

KMOP – SOCIAL ACTION & INNOVATION CENTRE, Grčija

KMOP je neprofitna organizacija s sedežem v Atenah v Grčiji z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju trajnostnega razvoja, družbene rasti, zaščite človekovih pravic, socialne vključenosti in raziskovanja politik. Osredotoča se na krepitev odpornosti ljudi, boj proti neenakostim in podporo vključujoči in trajnostni rasti z razvojem in izvajanjem številnih inovativnih orodij, programov in politik. Poleg neposrednega zagotavljanja socialnih storitev se strokovno znanje KMOP nanaša tudi na oblikovanje in izvajanje učinkovitih programov na področjih izobraževanja, migracij, varstva človekovih pravic, zaposlovanja, duševnega zdravja in socialne ekonomije. Organizacija KMOP je koordinator projekta POLITEIA. Organizacija ima veliko izkušenj na področju izobraževanja, redno pa sodelujejo tudi z grškim ministrstvom za izobraževanje in Fundacijo za vseživljenjsko učenje mladih (Youth Lifelong Learning Education Foundation). Poleg tega se že dlje časa ukvarjajo z izvajanjem programov vseživljenjskega učenja, neformalnega učenja in krepitve zmogljivosti za socialno ranljive skupine ljudi.

INOVA+, Portugalska

INOVA+ je vodilno portugalsko podjetje na področju promocije in vodenja mednarodnih projektov v polju inovacij, izobraževanja, usposabljanja in RTD (???). Poslanstvo podjetja je zagotoviti znanje, zmogljivosti upravljanja ter tehnično in finančno podporo, potrebno za zagotavljanje uspešnih inovativnih projektov. Njihovi svetovalci so samozavestni in ponujajo učinkovite in trajnostne rešitve na naslednjih področjih: izobraževanje in usposabljanje, upravljanje in inovacije, upravljanje s človeškimi viri, podjetništvo in poslovni razvoj, internacionalizacija, znanost in tehnologija, vključevanje IKT rešitev, aktivno staranje, transport, prevozi, aeronavtika, zdravje, javna naročila, regionalni razvoj in sodelovanje z državami globalnega juga. Izkušena certificirana enota za usposabljanje (Mentortec), ki nudi strateško podporo podjetju INOVA+ na področju izobraževanja in usposabljanja, zagotavlja sposobnost odzivanja na posebne izzive na omenjenih področjih na nacionalni ravni in na ravni EU. Glavne kompetence Mentorteca so: ocena potreb in neskladnost veščin, oblikovanje in razvoj načinov za usposabljanje, vključno s profiliranjem kompetenc, različna usposabljanja, priprava gradiv za usposabljanja ter ocenjevanje in evalvacija usposabljanj.

DRUŠTVO HUMANITAS – CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE, Slovenija

Društvo Humanitas je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2000. Humanitas je vodilna organizacija na področju globalnega učenja v Sloveniji. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, socialne pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic želimo ljudi spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi ter naravi odgovornemu načinu življenja. Izvajamo delavnice globalnega učenja v šolah, univerzah, mladinskih centrih in drugih neformalnih okoljih, organiziramo izobraževanja za učitelje in učiteljice ter druge pedagoške delavce in delavke, nacionalne konference globalnega učenja in druge javne prireditve, namenjene ozaveščanju o globalnih izzivih. Razvijamo izobraževalna in didaktična gradiva, ki so na voljo v naši specializirani knjižnici Hiša svetov. Leta 2018 smo ustanovili »Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja«, prostor, ki slovenskim učiteljem in učiteljicam, ki jih zanima globalno učenje, omogoča izmenjavo pogledov in izkušenj z vključevanjem globalnega učenja v svoje delo. Humanitasov program podpore otrokom in  lokalnim skupnostim poteka v sodelovanju s partnerji iz Gane, Burkine Faso in Kenije ter zagotavlja podporo otrokom iz socialno ranljivih družin. Otrokom omogočamo udeležbo v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih ter podpiramo trajnostno naravnane skupnostne projekte (npr. knjižnica, mladinski center, ekološki skupnostni vrt, usposabljanja za obrtnike in obrtnice). Humanitas je tudi eden izmed ustanoviteljev prve pravične trgovine v Sloveniji.

CARDET, Ciper

CARDET je eno izmed vodilnih raziskovalnih in razvojnih središč v sredozemski regiji z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju načrtovanja in izvajanja projektov, krepitve zmogljivosti in e-učenja. Sodelujejo z univerzami in institucijami po vsem svetu, kot so univerza Yale, univerza v Nikoziji in Mednarodni svet za izobraževalne medije (International Council of Educational Media). Uspešno so zaključili številne projekte, povezane z razvojem krepitve zmogljivosti in načrtovanjem na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja, podpore mladim, učenja odraslih, pismenosti, digitalnih orodij, e-učenja, izobraževalne tehnologije in socialne integracije marginaliziranih skupin. Ena izmed njihovih glavnih prednosti je sposobnost natančnega načrtovanja, izvajanja in vrednotenja projektov v različnih kontekstih.