Spodbujanje globalnega
učenja v šolah

Kaj je globalno državljanstvo?

Svet, v katerem živimo, postaja vsak dan bolj globaliziran in medsebojno povezan. Globalno državljanstvo ni le jezikovna skovanka, temveč je način razmišljanja in delovanja. Nanaša se na naše skupne človeške izkušnje, vrednote in odgovornosti ter potrjuje, da so naša življenja in dobro počutje – ne glede na to, od kod prihajamo in kje živimo – dejansko soodvisni.

POLITEIA je projekt evropskega programa Erasmus+, ki poteka v Veliki Britaniji, Grčiji, Sloveniji, na Portugalskem in Cipru. Namenjen je odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega učenja v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljem in učiteljicam pri spodbujanju in vključevanju globalnega učenja v njihovo delo.

V okviru projekta bomo razvili inovativni program usposabljanja, ki bo učiteljem in učiteljicam omogočil bolj samozavestno naslavljati globalne izzive v razredu in vključevati teme in metode globalnega učenja v pripravo učnih ur ter spodbuditi zavzetost učencev in učenk za globalno državljanstvo.

Kako bomo dosegli zastavljene cilje?

Projektni Partnerji

CANARY WHARF CONSULTING

Velika Britanija

Canary Wharf Consulting je britansko svetovalno podjetje, ki nudi storitve tako strankam v javnem kot v zasebnem sektorju.

KMOP – SOCIAL ACTION & INNOVATION CENTRE

Grčija

KMOP je neprofitna organizacija s sedežem v Atenah v Grčiji z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju trajnostnega razvoja, družbene rasti, zaščite človekovih pravic, socialne vključenosti in raziskovanja politik.

INOVA+

Portugalska

INOVA+ je vodilno portugalsko podjetje na področju promocije in vodenja mednarodnih projektov v polju inovacij, izobraževanja, usposabljanja in RTD.

DRUŠTVO HUMANITAS – CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE

Slovenija

Društvo Humanitas je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2000. Humanitas je vodilna organizacija na področju globalnega učenja v Sloveniji.

CARDET

Ciper

CARDET je eno izmed vodilnih raziskovalnih in razvojnih središč v sredozemski regiji z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju načrtovanja in izvajanja projektov, krepitve zmogljivosti in e-učenja.