Rezultati projekta

Usposabljanje o globalnem učenju bo na voljo v angleščini, grščini, portugalščini in slovenščini ter bo omogočalo, da:

  • učitelji opravijo usposabljanje v okviru projekta,
  • raziskovalci s področja izobraževanja uporabijo in razširijo usposabljanje
  • izobraževalne institucije na nacionalni ravni k usposabljanju pritegnejo večje število učiteljev in predlagajo možne razširitve.

Usposabljanje bo nudilo:

  • praktična navodila za usposabljanje
  • smernice za trenerje
  • priročnik, ki bo učiteljem nudil pomoč pri naslavljanju globalnih izzivov z učenci
  • spletno platformo

Vse našteto bo prosto dostopno na spletni strani projekta in bo na voljo vsem zainteresiranim. Gradiva in drugi materiali bodo dostopni v angleščini, grščini, portugalščini in slovenščini.

Usposabljanje bomo najprej pilotno izvedli za učitelje in učiteljice srednjih šol v Veliki Britaniji, na Cipru, Portugalskem in v Sloveniji ter na ta način preverili, če je ustrezno. Njihova mnenja nam bodo pomagala pri morebitnih spremembah in dopolnitvah usposabljanja.

Na podlagi povratnih informacij s pilotne izvedbe usposabljanja bomo skupaj z učitelji in učiteljicami spodbujali k vključevanju globalnega učenja v poučevanje ter na ta način prispevali k doseganju podcilja trajnostnega razvoja 4.7.

Nameravamo:

  • dokazati pozitivne učinke usposabljanja in pripraviti smernice za njegovo nadgradnjo,
  • nuditi podporo pri predstavitvi in vključevanju globalnega učenja v srednješolsko izobraževanje.